Literatúra v českom/slovenskom jazyku

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí stručná recenzia spoločne s informáciami o možnosti zakúpenia danej publikácie.


 

DĚJINY ALBÁNIE

 

Autori: Pavel HRADEČNÝ, Ladislav HLADKÝ

Nakladateľstvo: Nakladatelství Lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2008

Počet strán: 720

ISBN: 978-80-7106-939-3

 

 

DĚJINY CHORVATSKA

Autori: Jan RYCHLÍK, Milan PERENČEVIĆ

Nakladateľstvo: Nakladatelství Lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2007

Počet strán: 576

ISBN: 978-80-7106-885-3

 

 

  

DĚJINY JIHOSLOVANSKÝCH ZEMÍ 

 

Autori: Miroslav TEJCHMAN a kol.

Nakladateľstvo: Nakladatelství Lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2009 (2. vydanie)

Počet strán: 759

ISBN: 978-80-7106-375-9

 

 

DĚJINY MAKEDONIE 

 

Autori: Jan RYCHLÍK, Miroslav KOUBA

Nakladateľstvo: Nakladatelství Lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2003

Počet strán: 458

ISBN: 80-7106-642-7

 

 

DĚJINY SRBSKA 

 

Autori: Miroslav TEJCHMAN a kol.

Nakladateľstvo: Nakladatelství Lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2006

Počet strán: 670

ISBN: 80-7106-671-0

 

 

BOSENSKÁ OTÁZKA V 19. A 20. STOLETÍ 

 

Autor: Ladislav HLADKÝ

Nakladateľstvo: Mezinárodní politologický ústav MU

Miesto a rok vydania: Brno 2006

Počet strán: 390

ISBN: 80-210-3674-5

 

 

  

SARAJEVO: ČAKANIE NA LASTOVIČKY  

 

Autor: Miroslav MOJŽITA

Nakladateľstvo: Kalligram

Miesto a rok vydania: Bratislava 2010

Počet strán: 264

ISBN: 978-80-8101-339-3

 

 

  

DAŇ Z KRVE 

 

Autor: Jiří DIENSTBIER

Nakladateľstvo: Nakladatelství lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2002

Počet strán: 360

ISBN: 80-7106-585-4

 

 

SOUČASNÉ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY ZÁPADNÍHO BALKÁNU

Autor: Věra STOJAROVÁ

Nakladateľstvo: CDK

Miesto a rok vydania: Brno 2008

Počet strán: 296

ISBN: 978-80-7325-134-5

 

 

  

KOSOVO NA VLASTNÍ KŮŽI 

 

Autor: Martin DVOŘÁK

Nakladateľstvo: Studio No-Ban

Miesto a rok vydania: Havlíčkův Brod 2001

Počet strán: 176

ISBN: 80-238-6538-2

 

 

  

ANI MOUŠE BY NEUBLÍŽILI 

 

Autor: Slavenka DRAKULIĆ

Nakladateľstvo: BB Art

Miesto a rok vydania: Praha 2006

Počet strán: 184

ISBN: 80-7341-921-1

 

 

 

  

JAK JSME PŘEŽILI KOMUNISMUS 

 

Autor: Slavenka DRAKULIĆ

Nakladateľstvo: Nakladatelství lidové noviny

Miesto a rok vydania: Praha 2006

Počet strán: 234

ISBN: 80-7106-769-5

 

 

  

DOBŘÍ LIDÉ V DOBÁCH ZLA 

 

Autor: Svetlana BROZ

Nakladateľstvo: G plus G

Miesto a rok vydania: Praha 2001

Počet strán: 182

ISBN: 80-86103-47-1

 

 

  

JUGOSLÁVIE 1918 - 1992 

 

Autor: Jože PIRJEVEC

Nakladateľstvo: Argo

Miesto a rok vydania: Praha 2000

Počet strán: 537

ISBN: 80-7203-277-1

 

 

STRŮJCI VÁLKY A MÍRU

Autori: Predrag MATVEJEVIĆ, Vidoslav STEFANOVIĆ, Zlatko DIZDAREVIĆ

Nakladateľstvo: G plus G

Miesto a rok vydania: Praha 2003

Počet strán: 152

ISBN: 80-86103-67-6

 

 

  

OD SMRTI TITA DO SMRTI JUGOSLÁVIE 

 

Autor: Raif DIZDAREVIĆ

Nakladateľstvo: Vašut

Miesto a rok vydania: Praha 2002

Počet strán: 351

ISBN: 80-7236-171-6

 

 

VÁLEČNÁ NEMOCNICE

Autor: Sheri FINK

Nakladateľstvo: Naše Vojsko

Miesto a rok vydania: Praha 2007

Počet strán: 480

ISBN: 978-80-206-0866-6

 

 

  

VÁLKA V JUGOSLÁVII. SLOVINSKO A CHORVATSKO 1991-95 

 

Autori: Nigel THOMAS, Krunoslav MIKULAN

Nakladateľstvo: Grada

Miesto a rok vydania: Praha 2009

Počet strán: 64

ISBN: 978-80-247-2876-6

 

 

VÁLKA V JUGOSLÁVII. BOSNA, KOSOVO A MAKEDONIE 1992-2001

Autori: Nigel THOMAS, Krunoslav MIKULAN

Nakladateľstvo: Grada

Miesto a rok vydania: Praha 2008

Počet strán: 64

ISBN: 978-80-247-2375-4