Krajiny tvoriace západ balkánskeho polostrova patria medzi to najzaujímavejšie, čo sa dá v dnešnej Európe vidieť. Nenechádza sa tu toľko historických pamiatok na jednom mieste ako v Paríži, ani veľkomestské aglomerácie typu Londýna či Moskvy. História Balkánu sa však do veľkej miery prelína s dejinnými udalosťami, ktoré pretvárali celý európsky kontinent - o Gavrilovi Principovi a sarajevskom atentáte sa učia už deti na základnej škole, Balkán si však dodnes udržal špecifickú formu dynamiky, ktorá činí tento región unikátnym. Pád autokratických režimov vo východnom bloku viedol v priestore bývalej Juhoslávie k sérii krvavých vojen, ktoré s prestávkami trvali od roku 1991 až do roku 1999. Tieto prejavy násilia slúžili ako podnetný subjekt bádania pre rôznych analytikov etnických konfliktov, ale predovšetkým nám všetkým pripomenuli závažnú vec - nie v odľahlej Rwande či Sierra Leone, ale len zhruba 1000 kilometrov od vtedajších československých hraníc sa susedia a priatelia navzájom zabíjali, znásilňovali a vyháňali z domovov, pričom medzinárodné spoločenstvo netušilo, aké stanovisko vlastne zaujať.

Projekt tejto stránky sa zaoberá regiónom tzv. západného Balkánu. Jedná sa o konštrukt s cieľom čo najlepšie geograficky vystihnúť skupinu krajín ležiacich v danej oblasti. Západný Balkán je tak pre účely tejto stránky tvorený krajinami bývalej Juhoslávie, mínus Slovinsko a plus Albánsko. Dnešné Slovinsko vzhľadom na vnútropolitickú situáciu, demografické pomery, kultúrny charakter a obecné vlastné cítenie tamojšieho obyvateľstva nie je "Balkánom" v zmysle zdieľania istých špecifických čŕt, ktoré sú vlastné ostatným krajinám regiónu. Cieľom stránky je priniesť informácie rôznorodého charakteru všetkým záujemcom o túto oblasť, či už z radov študentov medzinárodných vzťahov, odbornej i laickej verejnosti, nadšených i začínajúcich cestovateľov a vlastne komukoľvek, kto by sa o krajinách ako Čierna Hora či Bosna a Hercegovina chcel dozvedieť viacej.

 

CESTOVANIE

Dozviete sa, ako sa cestuje vlakom, autobusom i stopom po jednotlivých krajinách, od malebného chorvátskeho pobrežia až po odľahlé horské cesty čiernohorských a kosovských priesmykov. Aktuálne praktické informácie, ktoré sa v bežných turistických sprievodcoch nenachádzajú - výber kvalitných a cenovo výhodných  miest na ubytovanie, prehľad miestnych reštaurácií servírujúcich chutné ćevapi a lokálne pivo a tipy na najmalebnejšie kúty nedotknuté hordami turistov z cestovných kancelárií. Cenné údaje o miestnej doprave - odchody spojov a zoznamy destinácií, kam sa dá z ktorého miesta dostať a ako dlho to potrvá. Čoho sa vyvarovať v otázkach bezpečnosti a čo si odniesť domov ako pekný suvenír. Informácie v drvivej väčšine vychádzajú z vlastných skúseností a zážitkov autora a nie sú tak iba neoverenými okopírovanými článkami.

 

 

 

 

 

 

POLITIKA A SPOLOČNOSŤ

Informácie o najdôležitejších udalostiach v Belehrade, Tirane či Prištine, voľby, referendá, korupčné škandály a pod. Sekcia nie je zameraná na podrobné a každodenné informovanie o najnovších kauzách, to za mňa urobí lepšie a kvalitnejšie široký výber rôznych regionálne zameraných médií. Keď sa však vyskytne niečo, čo si zaslúži pozornosť vzhľadom na závažnosť situácie či nevšednú zaujímavosť, pokúsim sa danú udalosť sprostredkovať čo najlepšie.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIÉRNE MOŽNOSTI

Informácie pre študentov so záujmom o región - aké stáže sa dajú absolvovať, ktoré inštitúcie tieto možnosti poskytujú a ktoré naopak nie. Podrobné informácie o prostredí daných organizácií, náročnosti výberu stážistov a podmienkach, ktoré musia potenciálni záujemcovia spĺňať. Tipy na  ubytovanie vo vybraných destináciach a odhady finančnej náročnosti stážových pobytov, ktoré sú bohužiaľ väčšinou na neplatenej báze. Všetky zverejnené informácie (okrem sprostredkovaných osobných skúseností s daným prostredím) sa dajú dohľadať aj na portáloch jednotlivých organizácií, tu sú však sústredené na jednom mieste. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu, regionálne misie OBSE, či zastupiteľské úrady Českej i Slovenskej republiky, tu všade sa dá istý čas pobudnúť a získať neoceniteľné skúsenosti.

 

 

 

 

 

 

 

KULTÚRA

Prehľad najlepších balkánskych filmov z produkcie bývalej Juhoslávie i dnešných nástupníckych republík. Filmové klasiky od Kusturicu až po avantgardnú tvorbu súčasných srbských autorov. Odporúčania ohľadom konania veľkých kultúrnych podujatí a festivalov v regióne, ktoré bývajú navštevované i medzinárodným publikom. Výber slávnych hudobných skupín, ktoré si svoju popularitu udržali od Titových čias až dodnes. Balkánske recepty a tipy, ktorý alkohol sa ochutnať určite oplatí a ktorý naopak súťaží v miestnej hitparáde hnusu.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÉ ZDROJE

Zoznam hlavných informačných zdrojov, poskytujúcich záujemcom o  regionálne udalosti aktuálny prísun čerstvých a objektívnych údajov. Medzinárodné prestížne portály, pre ktoré píšu redaktori s mnohými oceneniami za investigatívnu prácu na Balkáne. Výber lokálnych médií, ale i veľkých inštitútov, ktoré publikujú obsiahle a podrobné analýzy o politickom dianí v turbulentných oblastiach. Niekoľko vybraných osobných stránok a blogov, ktoré píšu odborníci a balkanológovia, ale i študenti a nadšenci pre Balkán - často sa z nich človek dozvie špecifické informácie, ktoré v bežných masových médiach nenájde. Sledovanie čo i len niekoľkých z týchto zdrojov vám zabezpečí nadpriemernú úroveň informovanosti o voľbách v BiH, korupčných škandáloch v Albánsku, či najnovšom vývoji o postoji Belehradu k nezávislosti Kosova.

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM LITERATÚRY

Výber z literatúry venovanej prevažne juhoslovanským nástupníckym konfliktom, ale i histórii Juhoslávie či Albánska, prípadne súčasným spoločenským vzťahom v jednotlivých krajinách. Nechýbajú ani zásadné diela v kategórii beletria, ktoré taktiež veľmi ilustratívne popisujú balkánske prostredie v minulosti, či v nedávnych rokoch. Sekcia je rozdelená podľa jazykov - zahrnuté sú diela v českom, resp. slovenskom jazyku, jazyku anglickom a v niektorom zo súčasných juhoslovanských jazykov. Ku každému dielu patrí i kratšia recenzia, popisujúca v stručnosti obsah knihy, hlavné zameranie, pozadie autorov a dosiahnutú mieru objektivity. Záujemca tak má možnosť posúdiť, ktorá knižka vyhovuje jeho študijnému zámeru, prípadne politickému presvedčeniu.