O autorovi

Michal Hrušík, nar. 2. 3. 1984 v Bratislave, sa v rámci doktorandského štúdia na katedre politológie Karlovej Univerzity v Prahe pod vedením školiteľa prof. Pavla Baršu zaoberal históriou, politikou, inter-etnickými vzťahmi a procesom budovania štátu v krajinách západného Balkánu. Téza jeho dizertačnej práce, ktorú obhájil v marci 2012, znie "Vplyv medzinárodného spoločenstva na etnické konflikty západného Balkánu".

V rámci štúdia podnikol veľké množstvo ciest do cieľového regiónu a o.i. absolvoval stáž na Medzinárodnom trestnom tribunále pre bývalú Juhosláviu v Haagu (ICTY). V minulosti pracoval ako programový koordinátor pre Nadáciu Pontis. Na katedre politológie FF UK v Bratislave prednáša kurz Balkánske štúdia.

Pre kontakt využite Diskusné fórum, alebo e-mail michal.hrusik (at) gmail.com