Literatúra v chorvátskom/srbskom jazyku

 

     Ivo ANDRIĆ:

     Na Drini Čuprija.

 

 

 

 

 

 

       Franjo TUDJMAN:

     Bespuća povijesne zbiljnosti.

 

 

 

 

 

 

    Slobodan MILOŠEVIĆ:

   Godine Raspleta.

 

 

 

 

 

       Nebojša POPOV:

     Srpska strana rata.

 

 

 

 

 

 

     Sefer HALILOVIĆ:

     Lukava strategija.

 

 

 

 

 

 

     Semir HALILOVIĆ:

     Državna tajna.

 

 

 

 

 

 

     Veljko KADIJEVIĆ:

     Moje vidjenje raspada.

 

 

 

 

 

 

 

     Edina BEČIREVIĆ:

     Na Drini genocid.