Informačné zdroje

O regióne západného Balkánu existuje veľké množstvo rôznorodých informačných zdrojov, miestnych i medzinárodných. V tejto sekcii budú rozčlenené do niekoľkých kategórií a budú sprevádzané stručným popisom zamerania a objektivity. Prirodzene nie je možné obsiahnuť všetky existujúce portály, média, inštitúty a iné zdroje, cieľom však je poskytnúť dostatočný prehľad v tých najdôležitejších, ktorých sledovanie zároveň bohato postačí na pravidelný prísun aktuálnych regionálnych informácií. 

 

INFORMAČNÉ PORTÁLY      INŠTITÚTY A THINK-TANKY

BLOGY A OSOBNÉ STRÁNKY      MEDIÁLNE PORTÁLY


                                                               

INFORMAČNÉ PORTÁLY

 

Balkan Insight je jedným z najdôležitejších zdrojov informácií o Balkáne v anglickom jazyku. Je členený do niekoľkých sekcií - podľa krajín, podľa zamerania a nakoniec poskytuje niekoľko špeciálnych sekcií ako proces s Radovanom Karadžićom či voľby v BiH 2010. Je to vlastne informačný portál BIRNu (Balkan Investigative Reporting Network), jeho redaktori pochádzajú z Balkánu a v regióne i pobývajú. Portál pôsobí serióznym dojmom, články vo všetkých sekciách denne pribúdajú a jeho nezávislosť je na vysokej úrovni. Dlhšie analýzy patria do tzv. Premium Content, ktorý je dostupný iba abonentom (existuje i študentské predplatné). Súčasťou portálu je i prehľad dennej tlače v balkánskych štátoch. Medzi prispievateľov patria i renomované osobnosti s patričnou prestížou a vedomosťami o balkánskych špecifikách, ako napr. Tim Judah, Kenneth Morrison, Matthew Parish a Marcus Tanner. Portál získal množstvo vysoko hodnotených žurnalistických ocenení.

 

Vysielanie BBC World Service, ktoré je pre Balkán okrem srbského dostupné i v albánskom a macedónskom jazyku. Spravodajstvo zahŕňa prioritne správy z danej krajiny, resp. regiónu.

 

Centre for Peace in the Balkans sa profiluje ako nezávislý informačný portál, ktorý má vytvárať protiváhu "skreslenému" obrazu balkánskych krajín v mainstreamových médiach. Hlavný dôraz je kladený na kritiku medzinárodnej angažovanosti na Balkáne, ktorá údajne dlhodobo zlyháva a naviac sa podpisuje na jednostrannom podávaní informácií a neobjektívnej propagande. Portál tak chce prispievať k vyrovnanej a objektívnej diskusii o balkánskych problémoch a riešeniu tamojších konfliktov. Obsah je dôsledkom zmienenej stratégie až príliš vyhranený voči pôsobeniu medzinárodného spoločenstva a väčšinu krokov, ktoré boli hlavnými geopolitickými hráčmi podporené, vníma nanajvýš kriticky.

 

Rádio Slobodná Európa disponuje balkánskou sekciou vysielania, ktoré je rozčlenené podobne ako v prípade BBC do albánskej, srbskej a macedónskej časti podľa jazykového zamerania. Správ je denne veľké množstvo z rôznych oblastí.

 

 

SEEbiz je informačným portálom pre celý západný Balkán (na titulnej strane je možné vybrať si krajinu, čomu je vzápätí prispôsobený výber správ), hlavným zameraním je ekonomika a financie.

 

 

Serbianna je informačný portál venovaný dianiu prevažne v Srbsku, avšak všíma si i aktuálne problémy ostatných krajín západného Balkánu, obzvlášť ak sa nejakým spôsobom dotýkajú srbských záujmov (postavenie Republiky Srpskej v BiH, situácia srbskej menšiny v Kosove, zahraničná politika krajín EÚ a USA voči Balkánu). Správy sú dosť jednostranne zamerané a akcentujú obecný srbský pohľad na analyzovanú problematiku - čitateľ sympatizujúci so srbskou pozíciou v juhoslovanských nástupníckych konfliktoch tu nájde množstvo uspokojujúceho materiálu, a tí s opačnými názormi podnety na premýšľanie, či sa niektoré veci nedajú vnímať aj z iného pohľadu.

 

New Kosova Report sa venuje prinášaniu správ o Kosove a patrí medzi najbohatšie zdroje v tejto oblasti. Portál disponuje obvyklými informačnými sekciami - politika, hospodárstvo, spoločnosť, kultúra, analýzy atď. V otázke kosovskej nezávislosti sa portál jednoznačne prikláňa na stranu kosovských Albáncov a poskytuje množstvo informácií o vývoji s tým súvisiacim. Obsah je tak dosť jednostranne ladený a díva sa na problematiku očami väčšinového albánskeho obyvateľstva, informačná hodnota v rôznych sekciách je však nespochybniteľná, stránka naviac disponuje i slušným  a prehľadným dizajnom.

 

Balkanalysis je ďalším informačným portálom prinášajúcim analýzy a správy o jednotlivých balkánskych krajinách - články sú členené práve podľa príslušnosti k danej krajine. Portál môže slúžiť ako vhodný doplnok napr. k Balkaninsight, da sa tu však často nájsť dosť špecifický obsah ako rozhovory s vplyvnými regionálnymi osobnosťami či reportáže zo zaujímavých kútov Balkánu, ktoré sa na iných portáloch neobjavujú. Nejedná sa tak o klasický spravodajský server, kde sa denne objavujú novinky z oblasti politiky, biznisu a pod., články nie sú dodávané tak často, ale o to podnetnejšie občas môžu byť. Riaditeľ Chris Deliso dlhodobo žil na Balkáne a okrem iného píše aj pre Lonely Planet, či Jane's Intelligence Digest, čiže jeho záber je pomerne široký.

 

Portál má za cieľ pravdivo informovať verejnosť o vojnových udalostiach na Balkáne prostredníctvom zverejňovania a zhromažďovania svedectiev, komentárov, reportáží a iných spravodajských zdrojov. Má sa tak zabrániť skreslenému vnímaniu týchto udalostí obzvlášť medzi menej informovanou americkou verejnosťou, ktorá mala tendenciu konflikty zjednodušovať aplikáciou schémy "dobrí-zlí". Stránka tak nedisponuje vlastnými autorskými kapacitami a slúži len ako jedna z možností, kde sa dajú dohľadať zaujímavé dokumenty a informácie o juhoslovanských konfliktoch. Hlavný dôraz je kladený na Kosovo, ale obsiahnuté sú i ostatné vojnové zóny. Portál je kritický prevažne voči srbskej strane a podrobne informuje o údajných nepresnostiach či zámernom skresľovaní udalostí zo strany inak zmýšľajúcich publicistov a analytikov.

 

KosovoThanksYou je portálom informujúcim o vývoji v súvislosti s uznávaním nezávislosti Kosova - prináša oficiálne listiny vlád uznávajúcich Kosovo, rôzne štatistiky a ďalšie podobné informácie. Asi neprekvapí, že nezávislosť Kosova je tu podávaná ako najlepšia vec na svete, každopádne niektoré údaje môžu byť potenciálne zaujímavé.

 

 

Southeast European Times je zdrojom informácií o dianí v celej juhovýchodnej Európe, pričom správy sú dostupné v desiatich regionálnych jazykoch. Správ denne pribúda veľké množstvo v rôznych oblastiach, pričom sú preberané z lokálnych i medzinárodných médií. Súčasťou portálu sú taktiež vlastné analýzy, rozhovory a komentáre.


     

INŠTITÚTY A THINK-TANKY

   

 

International Crisis Group je jedným z najznámejších inštitútov venovaných výskumu na poli riešenia konfliktov. Od založenia v roku 1995 získala ICG veľkú prestíž v medzinárodnom politickom a diplomatickom prostredí a jej analýzy často využívajú politickí predstavitelia pri stanovovaní prístupu voči problémovým regiónom. Členovia ICG majú za sebou dlhodobé pôsobenie v akademickej sfére či praktickom výkone politiky a sú tak fundovanými špecialistami v skúmaných oblastiach. Súčasnou prezidentkou je Louise Arbour, predchodkyňa Carly del Ponte na poste hlavného prokurátora ICTY. Balkánska sekcia produkuje relatívne často obsiahle reporty o bezpečnostnej situácií obzvlášť v Kosove a BiH, ktoré sú na stránke voľne stiahnuteľné. Treba však mať na pamäti značne intervencionistický prístup analytikov ICG, ktorí obvykle obhajujú čo najvýraznejšie zapojenie medzinárodného spoločenstva do procesu tzv. state-buildingu, do veľkej miery ignorujú s tým spojené negatíva a marginalizujú schopnosť lokálnych úradov zvládať problémové situácie.

 

Bosnian Institute je organizácia založená v roku 1997 vo Veľkej Británii s cieľom vzdelávania a poskytovania informácií o histórii a kultúre Bosny a Hercegoviny. Na webových stránkach inštitútu sa objavujú články venované problematike súčasnej BiH, ale časté sú i návraty do obdobia vojnového konfliktu a analýzy vtedajšieho prístupu medzinárodného spoločenstva voči nemu. Zakladateľ a riaditeľ inštitútu Quintin Hoare je ženatý s Chorvátkou a dlhodobo sa venuje balkánskym záležitostiam, naviac ich syn Marko Hoare patrí taktiež medzi známych balkánskych analytikov. Jedným z členov rady inštitútu je i Noel Malcolm, rešpektovaný britský historik a autor známeho diela Bosnia: A Short History. Obecne však inštitút výrazne inklinuje k pohľadu na minulosť i súčasnosť BiH, ktorý je identický s názormi väčšinového moslimského etnika. Presadzuje sa tak centralizácia a čo najvyššia miera zjednotenia krajiny, pričom sa tento prístup prezentuje ako občiansky a anti-nacionalistický (odvrátené stránky tohto procesu nie sú brané do úvahy); objavujú sa i úvahy o zrušení Daytonskej dohody, nakoľko táto mala umožniť "srbským páchateľom genocídy" nespravodlivé vytvorenie vlastnej autonómnej entity.  
 

RAND Corporation je americkým výskumným inštitútom čiastočne financovaným vládou USA, ktorý bol založený s cieľom poskytovania bezpečnostných analýz pre americké ozbrojené sily. Postupom času organizácia citeľne expandovala a dnes patrí medzi najvplyvnejšie inštitúty svojho druhu vôbec, pričom je analytický záber mimoriadne široký - od bezpečnostnej problematiky a terorizmu až po zdravotníctvo a školstvo. Množstvo držiteľov Nobelových cien bolo v istom čase asociovaných nejakým spôsôbom s RANDom. Analýzy venované Balkánu sa už neobjavujú príliš často vzhľadom na zmenu priorít americkej zahraničnej politiky a obecné zmiernenie regionálneho napätia, dá sa však dohľadať slušný počet reportov venovaných vojenským konfliktom v 90-tych rokoch. Množstvo týchto dokumentov je dostupných v elektronickej podobe, niekedy v jednom súhrnnom súbore, inokedy sú dokumenty rozčlenené do jednotlivých kapitol, pričom každá tvorí samostatný .pdf súbor.

 

CATO Institute je americký libertariánsky think-tank venujúci sa hlavne otázkam voľného trhu, ekonomickej politiky štátu a ďalším súvisiacim témam, nevyhýba sa však ani analýzam zahraničnej politiky a regionálnej bezpečnosti. Jedná sa podobne ako v prípade RANDu o jeden z najvplyvnejších inštitútov svojho druhu a hoci príspevky venované Balkánu sa taktiež zjavujú skôr zriedkavo, stoja za prečítanie - texty bývajú voľne dostupné v elektronickej podobe. Obecne je prístup autorov značne kritický voči americkej angažovanosti na Balkáne, kritika je však postavená na iných argumentoch ako napr. v prípade ľavicových multilateralistov typu Chomsky - operuje sa skôr s praktickými otázkami nevýhodnosti zapojenia USA do podobných projektov.

 

Institute for War and Peace Reporting je mimovládna organizácia pôvodne založená pod menom Yugofax, ktorá prinášala správy o dianí v bývalej SFRJ na začiatku občianskej vojny. Postupom času organizácia začala rozširovať svoje pôsobenie i do iných krízových oblastí a dnes sa profiluje ako platforma podporujúca nezávislú žurnalistiku v regiónoch ohrozených konfliktami a autokratickými režimami. Jedným z jej projektov je International Justice - ICTY, ktorý prináša aktuálne správy o vývoji v stíhaní vojnových zločinov v Haagu. Správy sú netendenčné a prinášajúce hlavne fakty a údaje z prebiehajúcich procesov.


                                                     

BLOGY A OSOBNÉ STRÁNKY

 

 

Blog Marka Hoareho - http://greatersurbiton.wordpress.com/ - Marko Hoare je historik, autor niekoľkých publikácií o Balkáne, v minulosti pracoval pre ICTY a prednášal na niekoľkých prestížnych univerzitách, v súčasnosti je členom Henry Jackson Society. Jeho články sú zamerané prevažne na súčasné dianie v priestore západného Balkánu (hoci občas sa objavujú aj politické komentáre reflektujúce iné regióny), obsahujú množstvo informácií, linkujú na zdroje a dobre a ľahko sa čítajú. Sám autor priznáva svoju zaujatosť, jeho prístup je značne kritický voči Srbom a naopak pozitívne vníma americké pôsobenie v oblasti (i keď priznáva množstvo historických zlyhaní medzinárodného spoločenstva na Balkáne).

Články Srdju Trifkovića pre Chronicles Magazine - http://www.chroniclesmagazine.org/category/srdja-trifkovic/news-views/ - Srdja Trifković je srbsko-americký historik a publicista, autor viacerých publikácií o Balkáne a islame a niekdajší poradca srbského prezidenta Vojislava Koštunicu. Jeho články sa venujú zvyčajne srbskému postaveniu na Balkáne a otázkam s tým súvisiacim, sú pomerne rozsiahle a obsahovo bohaté. Trifković sa profiluje ako paleokonzervatívec, je síce kritický voči niekdajšiemu srbskému miloševićovskému vedeniu a súčasný prezident Tadić je podľa neho iba slabou figúrkou, popritom však obviňuje medzinárodné spoločenstvo z anti-srbskej zaujatosti. Jeho hodnotová orientácia liberálov príliš nenadchne - stavia sa proti rozširovaniu islamského vplyvu a napr. v otázke konania Gay Pride v Belehrade stál na strane demonštrantov proti tomuto pochodu.

Blog Floriana Biebera - http://fbieber.wordpress.com/ - Florian Bieber je politológ venujúci sa inter-etnickým vzťahom, etnickým konfliktom a problematike nacionalizmu s dôrazom na Balkán. V minulosti pracoval pre ECMI v Belehrade a Sarajeve, pôsobil na viacerých zahraničných univerzitách a momentálne prednáša politiku východnej Európy na Univerzite v Kente. Je autorom niekoľkých kníh o etnických konfliktoch na Balkáne. Jeho blog je plný zaujímavých postrehov z oblasti politiky, spoločnosti i kultúry krajín západného Balkánu. Píše pomerne nezaujato, kriticky dokáže vnímať všetky strany jednotlivých etnických konfliktov a všíma si konkrétne prekážky stavané rôznymi zúčastnenými voči vytváraniu multi-etnickej spoločnosti na Balkáne. Bieber je primárne analytik etnických konfliktov a až potom Balkánu, možno i to je záruka vyššej miery objektivity.

Blog Gerarda Gallucciho - http://outsidewalls.blogspot.com/ - Gerard Gallucci je americký diplomat, ktorý pôsobil vyše 25 rokov v americkej zahraničnej službe s hlavným zameraním na Afriku a inter-americké vzťahy. Po ukončení kariéry pre Department of State sa stal regionálnym predstaviteľom UNMIKu v Kosovskej Mitrovici, kde pôsobil tri roky, od roku 2008 je šéfom misie OSN vo Východnom Timore. Známym sa stal hlavne pre jeho nekonformný postoj počas srbských protestov v súdnej budove v Mitrovici mesiac po vyhlásení nezávislosti, kde kritizoval konfrontačný postoj UNMIKu, ktorý viedol k eskalácii násilia. Kosovskí Albánci ho obviňujú z nekompetentnosti a pro-srbskej zaujatosti, je však zaujímavé čítať postrehy amerického diplomata, ktoré nekopírujú oficiálnu líniu americkej zahraničnej politiky vo vzťahu ku Kosovu.

Blog Sladjany Lazić - http://asliceofserbianpolitics.wordpress.com/ - Sladjana je PhD študentka na Nórskej Univerzite vedy a technológie v Trondheime so zameraním na Srbsko, resp. vyrovnávanie sa tamojšej spoločnosti s dedičstvom vojnových zločinov. Jej blog poskytuje dobrý vhľad do aktuálnych problémov a káuz srbskej vnútornej politiky a spoločnosti, je písaný dobrou angličtinou a autorka má veľmi slušný prehľad o súčasnom Srbsku. Hodnotová orientácia je liberálna s dôrazom na obhajobu ľudských práv a slobody prejavu.

Blog Daniela Toljagu - http://danieltoljaga.wordpress.com/ (autor je výskumným pracovníkom Institute for the Research of Genocide Canada a bývalým členom výkonnej rady Kongresu severoamerických Bosniakov) - a blog http://srebrenica-genocide.blogspot.com/ sú venované smutne známym akciám Vojsk Republiky Srpskej v Srebrenici a poskytujú množstvo archívneho materiálu, fotografií, videí atď. Oba blogy jednoznačne podporujú názor, že v Srebrenici došlo ku genocíde a nachádzajú sa na nich naozaj podrobne spracované informácie.

Blog The Daily Seyahatname (alebo cestovateľský denník) - http://bloggingbalkanistan.wordpress.com/ - prináša zaujímavé a rôznorodé postrehy o histórii juhovýchodnej Európy, cestovaní, objavovaní nevšedných momentov v danom regióne, pop-kultúre a iných objektoch, ktoré autora zaujmú. Nejedná sa o klasický politicky orientovaný blog, ale skôr o zmes inšpiratívnych dojmov z balkánskeho prostredia. Podobne ladený je blog portugalskej PhD študentky Sarah Franco (inak kolegyne Sladjany Lazić z Trondheimskej univerzity) Café Turco - http://cafeturco.wordpress.com/ - ktorý taktiež prináša rôznorodé postrehy o balkánskej kultúre, politike i spoločnosti.

Blog The Bloody Yellow House - http://thebloodyellowhouse.wordpress.com/ - je už neaktualizovaným blogom neznámeho autora, ktorý sa detailne zaoberá podozrením z obchodu s ľudskými orgánmi zabitých Srbov počas konfliktu v Kosove. Názov je odvodený zo známeho žltého domu v severnom Albánsku pri meste Burell, kde malo údajne dochádzať k nelegálnym operáciam. Blog slúži ako užitočný prehľad podrobných údajov a informácií o danej kauze.

 

* Poznámka - blogov venovaných balkánskemu prostrediu existuje obrovské množstvo. Niektoré komentujú politické udalosti, iné sa zameriavajú skôr na bežný život ľudí v balkánskych mestách, všímajú si kultúrne udalosti, či analyzujú inú problematiku v danom regióne. Vidno to i v tzv. blogrolloch (prehľad iných, obľúbených či doporučovaných blogov, ktorý mávajú bloggeri na svojich stránkach), ktoré často obsahujú niekoľko desiatok ďalších blogov venovaných podobnej tematike. Bez pochýb existujú ďalšie blogy venované Balkánu, ktoré stoja za prečítanie a o ktorých neviem, podobne tak ako existuje x iných, o ktorých viem a za prečítanie nestoja. Keď narazím na nový blog, ktorý by vhodne dopĺňal už zverejnené portfólio, s potešením ho sem pridám. Domnievam sa však, že tie blogy, ktoré tu sú, bohato postačujú. Koniec koncov, nikto nestíha čítať päťdesiat blogov denne.


                                            

MEDIÁLNE PORTÁLY

 

 

BOSNA A HERCEGOVINA             

    

CHORVÁTSKO

         

SRBSKO

     

ČIERNA HORA